Nedan beskrivs ett urval av våra kundprojekt som visar på några olika sätt att använda Ideometrics:

 

Mindshare

MindShare

Mindshare är en av Sveriges vassaste kommunikationsbyråer med bland annat Volvo som kund. En större nordisk dryckesproducent hade gett Mindshare i uppdrag att analysera mottagandet av en bild-baserad reklamkampanj, vars fornnordiska framtoning man misstänkte kunde väcka associationer till högerextremistiska partier. Eftersom en enkät-baserad undersökningsmetod ofelbart skulle ställa ledande frågor, satte man upp en Ideometrics med reklambilderna som ursprungsbegrepp och bad 300 respondenter associera till reklammaterialet. Via samarbete med Norstat säkerställde man att de 300 respondenterna var ett tvärsnitt av målgruppen för reklamkampanjen. Ett entydigt resultat visade att farhågorna för att förknippas med högerextrema partier var obefogade. Ideometrics stöttade Mindshare under hela resan med undersöknings-upplägg, teknisk integration gentemot Norstats system, samt i analys av resultat.

 

 

Straylight

straylight_logo

Ideometrics är stolta att ha neuromarketing-företaget Straylight som kund. Straylight analyserar marknadskampanjer, uppfattningar av varumärken, användarbeteende på nätet och mycket annat. Straylight använder Ideometrics tillsammans med eye-tracking och andra metoder för att analysera upplevelsen av reklamfilmer i en kontrollerad miljö. De sammantagna resultaten ger en mångfacetterad bild av reklamfilmernas budskap och detta kan sedan jämföras med den önskade bilden av respektive varumärke.

 

 

 

DN Galan

dngalanseminar

I samband med DN Galan 2013 på Stockholms Stadion hölls DN Galan Seminar. På programmet fanns tre talare inom hälsa och välbefinnande samt idrottarna Kajsa Bergqvist och Magdalena Forsberg som berättade om sina karriärer. Inför seminariet satte vi upp tre Ideometrics-undersökningar, en för varje talare. På DN Galans webbplats annonserades en tävling där svarande på undersökningen kunde vinna biljetter vilket genererade en stor mängd svar från allmänheten. Talarna relaterade sedan sin forskning till svaren i respektive ordmoln på seminariet.

 

 

 

Svenskt Näringsliv

svensktnaringsliv-logotyp2

Under den ekonomiska krisen 2008 önskade Svenskt Näringsliv undersöka allmänhetens syn på tillståndet i den svenska ekonomin. I synnerhet var man intresserad av hur synen på ekonomin skilde sig mellan olika demografiska skärningar, t.ex. kön, utbildningsnivå, inkomst och ålder. Genom en Ideometrics-undersökning kring begreppet “den ekonomiska krisen” samlades data från 100 deltagare in och analyserades. Ideometrics anlitade ett marknadsundersökningsföretag för att få tillgång till deltagarpaneler med rätt demografisk profil, genomförde undersökningen samt gjorde en grundlig analys av insamlat data som sammanfattades i en rapport.

 

Ord såsom Arbetslöshet, Oro och Jobb var frekventa. Genom en analys av kopplingar mellan angivna ord kunde man konstatera att Arbetslöshet utgjorde den viktigaste knutpunkten i föreställningen kring den ekonomiska krisen. Deltagare med hög inkomst hade den mest nyanserade bilden av den ekonomiska krisen, medan låginkomsttagare hade en mer svart-vit föreställning. Deltagare med endast gymnasieutbildning hade flest negativa associationer (66,3 %) följda av låginkomsttagare (58,1 %). Medelvärdet för negativa associationer för alla deltagare var 54,4 %. Flest positiva associationer, å andra sidan, hade höginkomsttagare (28,3 %) tätt åtföljda av högskoleutbildade (27,7 %). Medelvärdet för positiva associationer för alla deltagare var 22,2 %.

 

 

 

Rymdstyrelsen

rymdstyrelsen

Rymdstyrelsens informationsenhet önskade undersöka sitt varumärke bland olika typer av kunder och samarbetspartners. Speciellt var man intresserad av hur föreställningen av rymdstyrelsen skilde sig mellan dessa grupper. Rymdstyrelsen tillhandahöll epost-listor till respondenter medan Ideometrics höll i det praktiska arbetet med undersökningen. Responsen var överväldigande och resultatet användes som underlag i Rymdstyrelsens kommunikationsarbete.

 

 

 

Seniorliv

Seniorliv_logga-300x112

Seniorliv.se är en startup som under 2013 kommer att lansera en tjänst som riktar sig till seniora Stockholmare som vill hitta och göra roliga saker tillsammans. Via smarta insamlingsmetoder kommer tjänsten att innehålla tusentals aktiviteter i Stockholmsområdet som riktar sig till seniorer. Aktiviteterna kommer att göras sökbara på ett lättbegripligt sätt. Eftersom Seniorliv är i uppstartsfasen ville man fråga sin målgrupp hur man uppfattar och känner inför begreppet Senioraktiviteter i Stockholm för att på så vis anpassa Seniorliv.se efter målgruppens behov och för att forma sin affärsmodell efter detta. Undersökningen omfattade över 300 epost-utskick och pågick under mars 2013.

 

 

 

CSES

cses2

CSES – Center för Socialt Entreprenörskap Stockholm – är en organisation som hjälper sociala entreprenörsföretag att komma igång, alltså den typ av företag som strävar efter att vara både vinstdrivande och leverera en social nytta till samhället. En del av CSES verksamhet består av en serie workshops där deltagarna får lära sig bli hur man kan hitta finansiering och öva på att pitcha sin idé. Efter ett år med workshop-serien ville CSES utvärdera vad deltagarna tyckte om den och till vilken grad de lyckats hitta finansiering, för detta använder de bland annat Ideometrics som verktyg för att kartlägga deltagarnas associationer, både positiva och negativa, till CSES workshop-serie. Undersökningen pågår under maj 2013.

 

 

 

Sveriges Innovationsriksdag 2013

SIR2

För tredje året i rad samlar Sveriges Innovationsriksdag företrädare för Sveriges inkubatorer och science parks med ledande politiker, beslutsfattare och näringslivsrepresentanter. Fokus på näringslivstrenden öppen innovation, en lång talarlista samt rekordmånga anmälda gör SIR till den naturliga mötesplatsen för innovationsintresserade. Under en av dagarna kommer deltagarna att ges möjlighet att ge sin syn på innovation via en Ideometrics som pågår under hela dagen. Vår egen Ulf Eriksson kommer att presentera Ideometrics på plats.