Undersökningen

Ideometrics bygger på respondenters associationer till ett visst begrepp, associationerna läggs samman och bildar ett ordmoln.

 

Gör testundersökningen om Melodifestivalen eller läs beskrivningen steg för steg:

 

 

1. Första vyn visar begreppet som ska undersökas, det vi kallar ursprungsbegreppet, och  som kan vara ett ord eller mening, en bild eller en film:

 

demo1

 

 

2. I steg två fyller du som svarar i fem eller flera associationer till ursprungsbegreppet.

 

webtest_screenshot

 

 

3. I nästa vy ombeds du ta bort alla associationer utom de tre viktigaste.

 

demo3

 

 

4. I fjärde steget får du ange tre associationer till var och en av de första tre.

 

demo4

 

 

5. För var och ett av de ord du hittills angett svarar du nu på hur representativt ordet är för ursprungsbegreppet.

 

demo5

 

 

6. I detta steg anger du för varje ord om det är positivt, negativt eller neutralt för dig.

 

demo6

 

 

7. Slutligen ber vi dig fylla i vissa uppgifter och slutföra undersökningen.

 

demo7

 

 

Resultatsidan

resultatsida2

 

Resultatsidan visar ett ordmoln med alla ord som samtliga deltagare angett, i detta exempel så visas resultatsidan för en undersökning kring begreppet Melodifestivalen med ca 35 deltagare. Färgerna anger om ordet som har angetts i snitt har positiv (grön), neutral (grå) eller negativ (röd) valör. Storleken på orden i ordmolnet kan representera frekvens (hur ofta deltagarna angett ordet), spontanitet (hur tidigt ordet har angetts av deltagarna i testet) eller relevans (hur relevant ordet är för att beskriva ursprungsbegreppet).

 

Undersökningsledaren bestämmer om deltagarna skall få se resultatsidan efter de svarat på de sista frågorna i undersökningen.