Vår prissättning utgår från hur många undersökningar du vill ha. Definitionen av en undersökning är ett definierat ursprungsbegrepp som vi använder till att skapa en undersökning på en webbadress.
 

3-1 Pricing 650px

 

 

Kontakta Per Rohdin för att köpa Ideometrics-undersökningar eller om du har några frågor.

per.rohdin@ideometrics.se
070-229 04 22