Ideometrics började som ett innovationsbolag inom SU Innovation. Idag delägs det av ayond AB som driver utvecklingen av verktyget och metoden, SU Holding, Björn Wolrath och Gunnar Eliasson. Kopplingen till forskarvärlden gör att våra kunder alltid får ta del av de senaste och bästa vetenskapliga resultaten.

 

 

 

Gunnar Eliasson

 

medarbetare-gunnar1

Gunnar Eliasson är styrelsens ordförande. Han har bl a varit programdirektör vid SNS och VD för Obligationsfrämjandet och Skattebetalarnas Förening. Idag är han VD för Finansforum och verksam som rådgivare åt företag och myndigheter och som styrelseproffs, bl a ledamot i börsbolaget OEM International och ordförande i Oak Capital Group AB.

 

 

 

Björn Wolrath

 

medarbetare-bjorn1

Björn Wolrath är en av företagets ägare. Han har haft en lång och framgångsrik karriär inom svenskt näringsliv och har bl a varit chef för Skandia-koncernen. Han är numera styrelseordförande i Samhall AB och Yallotrade AB samt det NGM-noterade bolaget GEXCO AB. Han är vidare ledamot i Rederiaktiebolaget Gotland och Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

 

 

 

Thomas Arctaedius

 

thomas2

Thomas Arctaedius är VD för Ideometrics och VD för ayond AB. Thomas har lång erfarenhet från olika innovations- och IT-bolag. Thomas är disputerad kärnfysiker och har varit med om att bygga upp ett antal bolag. Thomas är även ordförande i VentureCup Öst och sitter i styrelsen för Savantic AB, NeoZeo AB, Decuria AB. Thomas undervisar i entreprenörskap vid Stockholms Universitet och SSES. 2010 var Thomas gästforskare vid Stanford University.

 

 

 

Ioannis Tsoukalas

 

Ioannis

Ioannis Tsoukalas är företagets undersökningsledare och analytiker. Han har tidigare arbetat med HR och utredningsarbete (har bl a genomfört en undersökning åt Arbetsgivarverket). Hans största merit är dock hans långa akademiska karriär. Han har examen i både psykologi och socialantropologi och har bland annat varit verksam vid Stockholms universitet inom det tvärvetenskapliga forskningsprojektet Kosmopolit.

 

 

 

Ulf Eriksson

 

medarbetare-ulf2

Ulf Eriksson är företagets affärscoach. Han har lång erfarenhet av företagande och entreprenörsskap och har bland annat jobbat som marknadsanalytiker, affärsutvecklare och som riskkapitalist (bl a i USA). Han har tidigare varit VD för ArtLab AB och grundare för Swedish Software Initiative. På senare år arbetade han som inkubator vid Stockholms Handelshögskola. Idag är han chef för SU Innovation.

 

 

 

Per Rohdin

 

employeesperrohdin2

Per jobbar som affärsutvecklare och kundansvarig. Per har lång erfarenhet inom affärsutveckling, innovation och användarorienterad systemutveckling inom ayond. Kontakta Per om du vill veta mer om Ideometrics erbjudanden.